Statoil Företagskort

Statoil Företagskort

Kortet är avgiftsfritt och gäller på 1 500 stationer i Skandinavien, varav 600 i Sverige. Fördelen med Statoil Företagskort är att du kan välja kort efter hur du vill använda det. Kortinnehavaren kan ha avgränsade inköpsrättigheter eller så kan kortet täcka allt som behövs på resande fot, även parkeringsavgifter.

Företagsansökan

Kortvillkor Företagskort

Företagskort A B C D E F
Bensin - E85 - Fordonsgas X X X X X  
Diesel X X X X   X
Vägavgifter * X X X X X X
Påfyllnadsolja ** X X X X X X
Trafikprodukter *** X X X X X X
Parkering X X X   X X
Biltvätt X X X   X X
Biltillbehör X X        
Däckservice X X        
Bil- och släphyra X X        
Gasol X X        
Övrigt X          

* Gäller även broavgift på Öresundsbron. Innefattar inte trängselavgifter.
** Påfylladsolja innefattar motorolja, växellådsolja och hydraulolja.
*** Trafikprodukter innefattar glykol, kylarvätska, spolarvätska, bränsletillsatser, engångstvättsvamp, bilschampoo, avfettning, billampor, torkarblad, säkringar, fläktrem, fälgrengöring och låsolja.
 

Du kan även få kortet i två olika varianter:

Stationskort – används för köp av varor och tjänster enbart på den station där kortet beställs. Kortet förvaras på stationen.

Vagnparkskort – är ett tvåkortssystem. Ett kort följer i bilen och ett följer med föraren. När du tankar eller handlar måste båda korten användas. För mer information och särskild ansökan om dessa alternativ, ring Statoil Kundservice på telefon 08-429 63 00.